Αιμορραγία του Υαλοειδούς Σώματος


Η πιό συχνή αιτια αιμορραγίας στο υαλοειδές σώμα έιναι η παρουσία νεοαγγειώσεων  στον αμφιβληστροειδή, δηλαδή προχωρημένης διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας.

Για άτομα που δέν έχουν διαβήτη ή προχωρημένη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, πιθανές αιτίες συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:
1) Έλξη σε κάποιο περιφερικό αγγείο
2) Περιφερικό ρήγμα αμφιβληστροειδή μέ ή χωρίς αποκόλληση του αμφιβληστροειδή
3) Μακροανεύρισμα σε κλάδο αρτηρίας στον αμφιβληστροειδή
4) Παλαιά απόφραξη κλάδου φλέβας στον αμφιβληστροειδή
5) Υγρή μορφή ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας


Μέχρι πρόσφατα, η αντιμετώπιση ασθενών με πυκνή μή διαβητική αιμορραγία του υαλοειδόυς ήταν συντηριτική και περιάμβανε συχνή εξέταση με B Scan υπέρηχων. Το μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης έιναι ότι τα 2/3 των περιπτώσεων αιμορραγίας οφείλονται σε ρήγματα του αμφιβληστροειδούς τα οποία μπορέι να προχωρήσουν σε αποκόλληση αμφιβληστροειδούς πολλες φορές μετα απο καθυστέρηση μερικών εβδομάδων. Η παρουσία του αίματος σε συνδιασμό με τα ρήγματα κατα το χρονικό διάστημα μετξύ της αιμορραγίας και του εντοπισμού της αποκόλλησης με το B Scan, αυξανει τη παρουσία παραγωγικής υαλοειδοαμφιβληστροειδοπάθειας (ΠΥΑ) με αποτέλεσμα τα χειρουργικά αποτελέσματα να μήν είναι τόσο καλά (REF). Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι όταν οι ασθενέις αυτοί χειρουργόυνται νωρίς, τα αποτελέσματα έιναι πολύ καλύτερα (REF).