Αποκόλληση Υαλοειδούς Σώματος

Είναι μία σχεδόν φυσιολογική αλλαγή στο μάτι όπου, λόγω ηλικίας, το υαλοειδες σώμα στο κέντρο του ματιού υγροποιείται και μαζέυεται στο μπροστινό μέρος της κοιλότητας του ματιού. Συμβαίνει στο 50% του πληθυσμού, συνήθως μετά τα 50. Ορισμένες φορές, κατά την αποκόλληση του υαλοειδούς σώματος, το υαλοειδές μπορεί να προκαλέσει ρήγμα στον αμφιβληστροειδή το οποίο χωρίς θεραπεία με λεΐζερ ή κρυοπυξία, μπορεί να προχωρήσει σε αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Συστήνεται οφθαλμολογική εξέταση όταν παρουσιαστούν συμπτώματα αποκόλλησης υαλοειδούς, πχ η απότομη εμφάνιση/αύξηση σε κινούμενα στίγματα στην όραση ή λάμψεων (φωταψιών) για να αντιμετωπιστούν τυχών ρήγματα εγκαίρως.

Μεταγλωτισμένο ενημερωτικό  φιλμάκι απο την ευρωπαϊκή εταιρία υαλοειδοαμφιβληστροειδικών χειρουργών