Το Μάτι

Το μάτι μοιάζει με φωτογραφική κάμερα. Έχει δύο φακούς στο μπροστινό μέρος (κερατοειδής και κρυστάλλινος φακός) και στο πίσω μέρος το φωτογραφικό φιλμ, τον αμφιβληστροειδή. Ο αμφιβληστροειδής  είναι το μέρος του ματιού που συλλαμβάνει τις εικόνες που βλέπουμε. Το κέντρο του αμφιβληστροειδή ονομάζεται ωχρά κηλίδα  και ευθύνεται για την κεντρική μας  λεπτομερή όραση. Στο κέντρο του ματιού υπάρχει μία μεγάλη κοιλότητα που περιέχει το διαφανές υαλοειδές σώμα. Το οπτικό νεύρο μεταφέρει το σήμα της όρασης από τον αμφιβληστροειδή στον εγκέφαλο.

Η Ωχρά Κηλίδα

Η Ωχρά Κηλίδα είναι η κεντρική περιοχή του αμφιβληστροειδή η οποία περιέχει μεγάλη συγκέντρωση  νευρικών κυττάρων, ανάμεσα τους και κύτταρα που λειτουργούν ως  φωτουποδοχείς,

τα οποία μας προσφέρουν την κεντρική μας λεπτομερή όραση.

Πίσω από την ωχρά κηλίδα υπάρχουν  μελανοκύτταραπου είναι απαραίτητα για την ζωτικότητα των φωτουποδοχέων. 


Πίσω από τα μελανοκύτταρα,  υπάρχουν πολλά αιμοφόρα αγγεία 

Οι παθήσεις της Ωχράς Κηλίδας προκαλούν απώλεια της κεντρικής όρασης. Υπάρχουν πάρα πολλές παθήσεις που επηρεάζουν την Ωχρά κηλίδα όπως πχ 

Η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας

Η Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια

Η ωχροπάθεια μετά από απόφραξη φλέβας αμφιβληστροειδούς

Επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη

Οπή της ωχράς κηλίδας


Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε την κάθε επιλογή